Asociaţia Ecouri Verzi


Râpa Roşie

 
 

Informaţii Generale
Informaţii Turistice
Localizare / Hartă
Mijloace de transport
Trasee turistice
Informaţii Ştiinţifice
Metodologii de cercetare
Rapoarte de activitate
Despre noi
Proiect de dezvoltare
Finanţatori şi Parteneri
Galerie foto
Contact
 

Acest proiect este finanţat de către Ambasada Olandei în România, prin programul MATRA/KNIP 2007.

 
Floră, vegetaţie şi habitate naturale

Obiectul principal al cercetării îl constituie obţinerea informaţiilor necesare asupra stării florei, vegetaţiei şi habitatelor naturale din perimetrul rezervaţiei naturale Răpa Roşie, judeţul Alba.
 
Ultima actualizare: 25 mai 2008

Metodologia cercetării florei, vegetaţiei şi habitatelor naturale din rezervaţia Râpa Roşie

1. Cadrul general de desfăşurare:
Obiectul principal al cercetării îl constituie obţinerea informaţiilor necesare asupra stării florei, vegetaţiei şi habitatelor naturale din perimetrul rezervaţiei naturale Răpa Roşie, judeţul Alba.

2. Concepte şi definiţii:
Floră – totalitatea speciilor de plante existente într-o anumită regiune; enumerarea şi descrierea tuturor speciilor care cresc în el, cercetate sub aspect pur fitogeografic şi independent de abundenţa fiecărei specii de plante (după Borza et. Boşcaiu, 1965);
Vegetaţie – covorul vegetal privit ca un întreg, fiind alcătuită din întovărăşirea în cantinăţi şi
proporţii diferite a speciilor constitutive ale florei (după Boza et. Boşcaiu,1965);
Habitat – ecosistem, loc de viaţă, mediul abiotic în care trăieşte un organism sau o biocenoză distinctă, la care este adăugată  biocenoza care îl ocupă (după Doniţă, 2005).

3. Principalele aspecte cuprinse în cercetare:
• descriere generală asupra vegetaţiei existente în perimetrul rezervaţiei;
• lista speciilor de plante identificate în cadrul perimetrului rezervaţiei;
• raport privind starea populaţiilor celor mai importante specii identificate şi ameninţările asupra acestora;
• document tabelar compus din releveele fitosociologice ridicate în urma deplasărilor în teren;
• enumerarea asociaţiilor vegetale identificate pe baza documentului tabelar şi a ordinogramelor;
• încadrarea asociaţiilor vegetale în fitotaxonii superiori;
• enumerarea habitatelor naturale pe baza documentului tabelar compus din releveele fitosociologice ,şi a ordinogramelor;
• evaluarea stării asociaţiilor vegetale şi a habitatelor, cu precizarea ameninţărilor asupra acestora;

4. Organizarea culegerii şi prelucrării datelor (metoda de lucru):
4.1. Faza de teren:
Va cuprinde mai multe deplasări, dintre care una alocată ridicării releveelor fitosociologice iar celelalte colectării de materialului botanic necesar determinării speciilor. Acestea vor încerca să surprindă cât mai mult posibil din variaţiile sezoniere. 
4.2. Faza prelucrării datelor:
• lista speciilor de plante se va întocmi pe baza materialului floristic ridicat în urma deplasărilor pe teren. Determinarea taxonilor specifici se va efectua pe baza determinatoarelor româneşti “Flora Romăniei în XIII volume” şi “Flora ilustrată a României – V. Ciocârlan”).
• documentul tabelar cu releveele fitosociologice se va întocmi pe baza ridicărilor efectuate în teren utilizând metoda Braun-Blanquet, în care pe o suprafaţă stabilită se îndică proporţia speciilor după o scară ordinală de la 1 la 5.
• asociaţiile vegetale se identifică ulterior având ca bază releveele fitosociologice, după lucrarile de specialitate precum “Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din România – V. Sanda”, şi pe baza ordinogramelor elaborate după un soft statistic aplicat în ecologie precum pachetul Past 1.74. Încadrarea asociaţiilor în taxonii superiori la care aparţin se va face tot pe baza lucrarilor de specialitate.
• enumerarea habitatelor naturale se va face având ca bază asociaţiile vegetale identificate anterior şi ordinogramele, după lucrări de specialitate precum “Habitatele din România – N. Doniţă”. 

5. Forma de prezentare a rezultatelor:
• lista speciilor de plante, lista asociaţiilor vegetale, lista habitatelor naturale se vor prezenta sub formă de document Word.
• documentul tabelar cu releveele fitosociologice se va prezenta sub formă de document Excel.
• ordinogramele şi imaginile cu referiri asupra vegetaţiei se for prezenta sub format JPG.
• studiul final se va prezenta sub formă de document Word, care va fi alcătuit din parţile enumerate anterior.

DAN TURTUREANU
Asociaţia Ecouri Verzi – Cluj-Napoca

 
     
    Copyright © 2007-2008 Asociaţia Ecouri Verzi   •   Realizat de Web Design SRL
 
contact   •   prima pagină   •   sus    
����� ����� �������������
������� ����� �
����� ��� �������
����� ������� ����� �����
������� ����� ������� �����
��������� ����� ����� ���������
���������� ����� �����
����� ����� ��� �����
����� �������� �����
��� ����� ����� ������
����� ����� �����
����������� ��������� ����� ����� ������
���������� ����� �����
����� ����� ��������� �������
������� ����������� ���������